meer informatie over

Tang Soo Do

Alles over de onderdelen, de geschiedenis, de bonden en het bandensysteem

01.

Basistechnieken

Het hele lichaam kan gebruikt worden om jezelf te verdedigen en/of aan te vallen. Van stoten en slagen tot blokkeringen en diverse (gesprongen) trappen.

02.

Loopvormen

Een stijlvorm waarbij de beoefenaar
tegen denkbeeldige tegenstanders vecht. Balans, kracht, focus, snelheid en kunde staan centraal tijdens iedere hyung.

03.

Wapens

Er kan getraind worden met verschillende wapens als de (wandel)stok, het mes of het zwaard. Hier worden Hyungs mee gelopen of technieken ter verdediging aangeleerd.

04.

Sparren

Een ‘vrij’ gevecht, zonder fysiek contact, tegen één of meerdere tegenstanders.

05.

Bevrijdingstechnieken

Er wordt geleerd hoe je uit bepaalde grepen kunt ontsnappen en hoe je jezelf kunt verdedigen tegen aanvallen.

06.

Breektesten

Er wordt geoefend om één of meerdere (houten) plakjes te breken met behulp van de basistechnieken.

07.

Zelfvertrouwen

We leren ons zelf te verdedigen. Door de training worden we fysiek en mentaal sterker. Hierdoor groeit ons  zelfvertrouwen.

08.

Conditie en flexibiliteit

We streven erna steeds leniger te worden en uithoudingsvermogen te vergroten.

09.

Respect & loyaliteit

Een respectvolle houding staat centraal. 

Impressie

Een uniek kijkje in de dojang

Video afspelen
Meer over het ontstaan

Geschiedenis

Letterlijk vertaald staat “Tang” voor de Tang Dynastie van China, die betrekking heeft op de gezamenlijke culturele achtergrond tussen China en Korea. “Soo” betekent hand, maar ook vuist, stoot, slag of verdediging en “Do” betekent levenswijze of kunst. Tang Soo Do is de klassieke Koreaanse gevechtskunst welke op legendarische wijze werd beïnvloed door de Tang methode.   

De oorsprong

De precieze oorsprong van Tang Soo Do is, zoals bij bijna iedere gevechtskunst, onduidelijk. De meest geloofwaardige en traditionele versie van het ontstaan is dat het niet in een bepaald land is ontstaan, maar over de gehele wereld. De voorvaderlijke kunst van het Koreaanse Tang Soo Do kan worden terug gevolgd tot aan de periode waarin Korea in drie koninkrijken was verdeeld: de Silla dynastie (57 voor Christus), Koguryo (37 voor Christus) en Paekche (18 voor Christus). De Silla Dynastie verenigde na het voeren van vele oorlogen de drie koninkrijken in 668 na Christus.

Hwa Rang Dan

Muurschilderingen, ruïnes en overblijfselen geven een beeld van Tang Soo Do in die tijd. Een legergroep van jonge aristocraten die Hwa Rang Dan werden genoemd, was de hoofdgroep die de gevechtskunst ontwikkelde. De meeste Koreaanse gevechtskunsten danken hun geestelijke en technische oorsprong aan deze groep. De vijf Tang Soo Do codes, samengesteld door een onbekende monnik, zijn een deel van de geestelijke erfenis. Een goede Tang Soo Do’er probeert te leven in de geest van die codes.

 

Filosofie

De belangrijkste grondregel van ieder doel: maak af waar je aan begint. En bedenk: jezelf motiveren is anderen motiveren. In een groep behaal je dus makkelijker doelen, naar eigen kunnen. De filosofie van Tang Soo Do is als een cirkel: om je eigen doelen te behalen moet je kunnen bouwen op de trouw, de eerlijkheid, het respect, de discipline en de vriendschap binnen de groep. Indien een van deze bouwstenen ontbreekt functioneert noch de groep, nog jijzelf.

Populariteit

Het verenigd Silla Koninkrijk werd in 918 na Christus onderworpen door de krijgsheer Wan Kun. Er werd een nieuw koninkrijk gesticht, Koryo. Later volgde de Yi dynastieTang Soo Do werd populair bij de militaire samenleving, maar ook bij het gewone volk. In deze tijd kwam je de kunst tegen onder de namen Kwon Bop, Tae Kyun, Soo Bakh en Tang Soo. Gedurende het Japanse militaire regime het uitoefenen en onderwijzen van de gevechtskunst beperkt toegelaten. Verschillende kunsten werden in 1965 verenigd in één organisatie: de Koreaanse Tae Kwon Do Bond. In die tijd werden Tang Soo Do en Tae Kwon Do gescheiden en werd in 1982 de Wereld Tang Soo Do Bond opgericht.

Een beter mens

Tang Soo Do streefde ernaar een traditionele gevechtskunst te blijven terwijl Tae Kwon Do wereldspelen en sportevenementen organiseert. Tang Soo Do is er voor iedereen. Geen mens is gelijk en daarom zal iedereen op zijn eigen wijze invulling geven aan zijn leven. Zo ook met Tang Soo Do, iedere beoefenaar, zal naar zijn beste inzet, toewijding en volharding proberen het beste uit zichzelf te halen. Met als ultieme doel om voor zichzelf en anderen een beter mens te worden.

Kom een keer mee trainen

Meld je aan voor een proefles

Gratis een keer mee doen met de les? Meld je aan en kom een keertje kijken!

WTSDA

De World Tang Soo Do Association is met zo’n 150.000 leden verdeeld over 100 clubs, de grootste Tang Soo Do bonden ter wereld. Als lid van Shin Do Kwan ben je automatisch lid van de WTSDA.

WTSDA NL

De WTSDA NL is de Nederlandse landelijke organisatie van waaruit evenementen worden georganiseerd als toernooien, speciale trainingen en dan examens. Als lid van Shin Do Kwan ben je automatisch lid van de WTSDA NL.

Belangrijke personen

Jae Chul Shin

Founder WTSDA
(Dec 20, 1936 - Jul 9, 2012)

Robert E. Beaudoin

Grootmeester WTSDA
(Dec 4, 1942 - Jan 29, 2020)

William R. Strong

Grootmeester WTSDA

Wahing Lee

Master & voorzitter WTSDA NL

Bandensysteem

Wit | 10e & 9e gup

De pandkleur van de beginneling. Wit vertegenwoordigt het primitieve stadium van de prestatie. Dus, het zaad zoals het sluimerend ligt onder de sneeuw in de zon.

Oranje | 8e & 7e gup

Oranje vertegenwoordigt nieuwe groei zoals die verschijnt in de lente. Onze kennis van Tang Soo Do begint zichzelf te openbaren. 

Groen | 6e & 5e gup

Groen vertegenwoordigt de voorspoedige ontwikkeling van de jeugd als de zomer aanbreekt. 

Bruin | 4e & 3e gup

Bruin vertegenwoordigt kracht, standvastigheid, behendigheid, gewicht en wijsheid. Dit is een standvastig stadium zowel mentaal als fysiek, analoog aan het planten die hun groei verminderen en zich voorbereiden om te bloeien in de late zomer.

Rood | 2e & 1e gup

Rood vertegenwoordigt bloed, leven, energie, aandacht en beheersing. Van de leerling beginnen de kracht en techniek te bloeien en te rijpen.

Donkerblauw | Cho Dan Bo

Kandidaat voor de zwarte band. Donkerblauw vertegenwoordigt volwassenheid, respect en eer. De leerling moet zich nu geestelijk en lichamelijk gaan voorbereiden op de laatste stap die nodig is voor het behalen van de zwarte band. 

Zwart | Cho Dan

Zwart (1e Dan) vertegenwoordigt beheersing, kalmte, waardigheid en oprechtheid. De zwarte band is het eindstadium van een levenscyclus en het begin van de volgende. We zien dus dat het niet enkel het einde is van een stadium, maar belangrijker, het begin van een weg die leidt naar de rangen van de hoger gegradueerde zwarte band dragers naar meesterschap.

Zwart | E Dan

E Dan (2e Dan) wordt toegekend aan beoefenaars die diepgaande kennis hebben van de technieken en principes van Tang Soo Do. Er wordt geacht dieper begrip te hebben van de filosofie en waarden van Tang Soo Do en   je moet in staat zijn deze principes toe te passen in het dagelijks leven. Daarnaast vertegenwoordigd 2e Dan ook een bepaald niveau van leiderschap en onderwijsvaardigheden.

Zwart | Sam Dan

Sam Dan (3e Dan) wordt toegekend aan beoefenaars die een hoog niveau van vaardigheid en kennis hebben bereikt in de technieken en principes van Tang Soo Do. 3e Dan vertegenwoordigt een erkenning van de toewijding en volharding in de training en het vermogen om de principes van Tang Soo Do toe te passen op alle aspecten in het leven. Het is een significante stap om een evenwichtige krijgskunstenaar en leider te worden.

Master | Sa Bum Nim

Letterlijk vertaald “leraar van leraren”. Deze band (4e Dan en hoger) vertegenwoordigd het uiteindelijke doel van iedere Tang Soo Do beoefenaar. Deze titel wordt toegekend aan personen die een hoog niveau van vaardigheid en kennis in de kunst hebben aangetoond en in staat zijn om effectief les te geven en studenten te begeleiden.

Scroll naar boven